Copyvait s.r.o.

Support

užitočné rady pre začínajúcich grafikov a dizajnérov

 • Ako pripraviť grafiku pre tlač s bielou farbou
 • Všeobecné pravidlá:

  Biela farba sa môže tlačiť ako Spotová ( so 100% pokrytím) alebo ako Gradientná (prechodová - s využitím poltónov), uvedené informácie sa budú venovať prevažne prípravy Spotovej verzie. Naša tlačiareň dokáže v jednom prechode (rozumej z jedného súboru) tlačiť jednu CMYK variantu farebných informácií a jednen biely kanál. Ich vzájomné usporiadanie  (rozumej poradie tlačových vrstiev) je variabilné a dá sa nastaviť samostatne pred tlačou. V zásade sa využíva variant CMYK+W+W - čo znamená že cmyková (farebná) vrstva je na vrchu a dve biele vrstvy su pod ňou podtlačené. Takto sa pripravuje grafika pokiaľ máte v pláne tlačiˇy na médiá ktoré niesú biele a je potrebné podložiť biely kanál v mieste farebného pokrytia. v prípade transparentných médií a potlače zo zadnej strany sa najčastejšie využíva postup pri ktorom je cmyková (farebná vrstva na spodku a na nej sú nanesené dve biele vrstvy. Tento postup označujeme ako W+W+CMYK. V prípade že je potrebné vytoriť obojstranný efekt na čírom médiu, alebo sa tlačia lightboxové časti, ktoré majú pôsobiť rovnako prirodzene pri vypnutom ako aj pri zapnutom svetle, využíva sa kombinácia CMYK+W+CMYK.

  Adobe Photoshop:

  vyselektovať plochu ktorá ma byť tlačená ako biela
  zavolať si okno CHANNELS
  v pravom hornom rohu vybrť z kontextového menu položku NEW SPOT CHANNEL
  do plíčka NAME: vložiť názov "Spot 1" (bez úvodzoviek a medzi slovo Spot s veľkým S a číslo jedna vložiť medzeru)
  do políčka COLOR: farbu nastaviť na nejaký tón oranžovej
  SOLIDITY: 0 %
  Potvrdiť OK a následne súbor uložiť ako PDF alebo TIF a to tak aby v dialogu "Save As" bolo zaškrtnuté políčko Spot Colors

  Súbor je pripravený na tlač s bielou farbou. (pochopiteľne v prípade že boli použité RGB dáta, tieto budú profilom Fogra 39 pred tlačou spracované a prevedené na CMYK hodnoty, to však nemá vplyv na Spotové farby, ktoré sú interpretované iným procesným algoritmom.

  Adobe InDesign

  klávesová skratka / keyboard shortcut F5

  Swatches - New color swatch

  Swatch Name: Spot 1
  Color Type: Spot
  Color Mode: CMYK
  C: 0
  M: 50
  Y: 100
  K: 0

  potvrdiť OK

  vyselektovať objekt ktorý bude nositeľom bielej informácie, v kontextovom menu pravého tlačidla myšky Arrange/Bring to front, alebo skratkou Shift+Ctrl+G (pre MacOS Cmd+Shift+G) prenesieme objekt na vrch nad ostatne objekty. Tento krok je zásadný pre správnosť výstupného súboru. V prípade, že je grafických objektov viac, je lepšie použiť samostatnú hladinu pre tlač bielej. Odporúčame otvoriť okno Layers (F7), vytvoriť hladinu White/ Biela, umiestniť ju na vrch nad všedky ostatné objekty a do nej vložiť každú entitu ktorá bude mať v závere bielu farbu.

  označiť všetky biele objekty, priradiť im kliknutím na políčko Spor 1 v okne swatches bielu farbu
  (v prípade že objekty nemajú výplň, ale len farbu obvodovej línie, rovnako líniám priradíme farbu Spot 1)

  následne označíme všetky objekty s výplňou a všetky outline s pridelenou bielou (Spot 1) farbou
  z hornej lišty si zavoláme Window/Output/Atributes

  v okne označíme políčka Overprint Fill a rovnako Overprint Stroke

  Potvrdiť OK a následne súbor exportovať PDF a to tak aby v dialogu "Export Adobe PDF" v záložke Output, bolo v položke Color zadefinované " No color conversion" - tento mód nám zabezpečí to, že spotové farby budú prenášané bez prepočtu do CMYKu alebo RGB farebného priestoru.

  Súbor je pripravený na tlač s bielou farbou. (Pochopiteľne v prípade že boli použité RGB dáta, tieto budú profilom Fogra 39 pred tlačou spracované a prevedené na CMYK hodnoty, to však nemá vplyv na Spotové farby, ktoré sú interpretované iným procesným algoritmom.)

 • Ako pripraviť orezovú cestu pre rezací ploter
 • Adobe InDesign

  klávesová skratka / keyboard shortcut F5

  Swatches - New color swatch

  Swatch Name: CutContour
  Color Type: Spot
  Color Mode: CMYK
  C: 0
  M: 100
  Y: 0
  K: 0

  potvrdiť OK